โรงเรียนหนองขามพิทยาคม
208 หมู่ 9 บ้านหนองขาม  ตำบลนาคำ  อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น 40250
ผู้บริหาร

ฝ่ายบริหารและบุคลากร
แบบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล
ลิ้งค์น่าสนใจ
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 07/07/2017
สถิติผู้เข้าชม 149
Page Views 164
โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4
ลำดับ ชื่อโรงเรียน ตำบล อำเภอ เบอร์โทรศัพท์
1 โรงเรียนดูนสาด ดูนสาด กระนวน
2 โรงเรียนบ้านนามูล ดูนสาด กระนวน 043260591
3 โรงเรียนชุมชนน้ำอ้อม น้ำอ้อม กระนวน
4 โรงเรียนบ้านหนองซา น้ำอ้อม กระนวน
5 โรงเรียนบ้านฝางวิทยา บ้านฝาง กระนวน
6 โรงเรียนบ้านหนองแวงคู บ้านฝาง กระนวน
7 โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ บ้านฝาง กระนวน
8 โรงเรียนบ้านคำมืดวิทยา บ้านฝาง กระนวน
9 โรงเรียนทุ่งใหญ่รัตนศึกษา บ้านฝาง กระนวน
10 โรงเรียนบ้านหนองแวงเป่ง บ้านฝาง กระนวน
11 โรงเรียนบ้านเวียงแก้ว หนองกุงใหญ่ กระนวน
12 โรงเรียนบ้านผักหนาม หนองกุงใหญ่ กระนวน
13 โรงเรียนบ้านหนองกุงใหญ่ หนองกุงใหญ่ กระนวน
14 โรงเรียนบ้านหนองโอง หนองกุงใหญ่ กระนวน
15 โรงเรียนบ้านวังโพน หนองกุงใหญ่ กระนวน 0885608785
16 โรงเรียนบ้านหนองโก หนองโก กระนวน
17 โรงเรียนบ้านบะแต้ หนองโก กระนวน 043-260301
18 โรงเรียนพัฒนาการศึกษา หนองโก กระนวน
19 โรงเรียนบ้านคำไฮผักแว่น หนองโก กระนวน
20 โรงเรียนอนุบาลนวลน้อย หนองโก กระนวน
21 โรงเรียนประถมปรีดาภรณ์ หนองโก กระนวน
22 โรงเรียนบ้านห้วยเชือก หนองโก กระนวน
23 โรงเรียนศรีสมบูรณ์วิทยา หนองโก กระนวน
24 โรงเรียนสุดารัตน์วิทยาคม หนองโก กระนวน
25 โรงเรียนชุมชนกระนวน หนองโก กระนวน
26 โรงเรียนนวลน้อยพิทยา หนองโก กระนวน
27 โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม หนองโก กระนวน
28 โรงเรียนหนองโนประชาสรรค์ หนองโน กระนวน
29 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา34 (บ้านกุดโง้ง) หนองโน กระนวน
30 โรงเรียนบ้านนาเลาะ หนองโน กระนวน
31 โรงเรียนหนองโนวิทยาคาร หนองโน กระนวน
32 โรงเรียนบ้านโคกกลาง หนองโน กระนวน
33 โรงเรียนบ้านป่าติ้ว หนองโน กระนวน
34 โรงเรียนบ้านคำครึ่ง หัวนาคำ กระนวน
35 โรงเรียนบ้านท่าลาดคำตานา หัวนาคำ กระนวน
36 โรงเรียนบ้านหัวนาคำ หัวนาคำ กระนวน
37 โรงเรียนบ้านน้ำสามวัง ห้วยยาง กระนวน
38 โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ ห้วยยาง กระนวน
39 โรงเรียนบ้านห้วยยาง ห้วยยาง กระนวน
40 โรงเรียนบ้านโดกกลางวิทยา ห้วยยาง กระนวน
41 โรงเรียนบ้านนาฝาย ห้วยโจด กระนวน
42 โรงเรียนบ้านโสกเสี้ยวแสนสุข ห้วยโจด กระนวน
43 โรงเรียนบ้านโนนสังป่ารัง ห้วยโจด กระนวน
44 โรงเรียนศิลาโป่งคำ ห้วยโจด กระนวน
45 โรงเรียนบ้านหนองแสงวิทยา ห้วยโจด กระนวน
46 โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยโจดโคกสะอาด ห้วยโจด กระนวน
47 โรงเรียนบ้านกระนวนซำสูง กระนวน ซำสูง 043 219109
48 โรงเรียนซำสูงพิทยาคม กระนวน ซำสูง
49 โรงเรียนบ้านคำแมด คำแมด ซำสูง
50 โรงเรียนบ้านหนองบัวคำมูล คูคำ ซำสูง
51 โรงเรียนบ้านหม้อ คูคำ ซำสูง
52 โรงเรียนบ้านบ่อใหญ่ คูคำ ซำสูง
53 โรงเรียนคูคำพิทยาสรรพ์ คูคำ ซำสูง
54 โรงเรียนโนนโพธิ์วิทยาคม บ้านโนน ซำสูง
55 โรงเรียนบ้านโคกใหม่นายมสาขาบ้านดงซำ บ้านโนน ซำสูง
56 โรงเรียนบ้านโนน บ้านโนน ซำสูง
57 โรงเรียนบ้านแห้ว บ้านโนน ซำสูง
58 โรงเรียนบ้านโคกใหม่นายม บ้านโนน ซำสูง
59 โรงเรียนบ้านห้วยเตย ห้วยเตย ซำสูง
60 โรงเรียนบ้านสว่าง ห้วยเตย ซำสูง
61 โรงเรียนบ้านหนองกุงดิ่ง ห้วยเตย ซำสูง
62 โรงเรียนบ้านหลุบเลา ห้วยเตย ซำสูง
63 โรงเรียนบ้านหนองอ้อน้อย กุดน้ำใส น้ำพอง
64 โรงเรียนบ้านหนองบัวน้อยห้วยโจดโนนขามแป กุดน้ำใส น้ำพอง
65 โรงเรียนบ้านกุดกว้าง กุดน้ำใส น้ำพอง
66 โรงเรียนอุดมพัฒน์ฟินิคซฯอุปถัมภ์ กุดน้ำใส น้ำพอง
67 โรงเรียนบ้านฟากพอง กุดน้ำใส น้ำพอง
68 โรงเรียนบ้านกุดน้ำใส กุดน้ำใส น้ำพอง
69 โรงเรียนบ้านจำปาหัวบึง ทรายมูล น้ำพอง
70 โรงเรียนบ้านหนองหว้าสุขใจ ทรายมูล น้ำพอง
71 โรงเรียนบ้านโคกสง่านางาม ทรายมูล น้ำพอง
72 โรงเรียนบ้านทรายมูล ทรายมูล น้ำพอง
73 โรงเรียนบ้านท่ามะเดื่อ ท่ากระเสริม น้ำพอง
74 โรงเรียนบ้านท่ากระเสริม ท่ากระเสริม น้ำพอง
75 โรงเรียนบ้านกุดพังเครือ ท่ากระเสริม น้ำพอง
76 โรงเรียนบ้านท่าโพธิ์ท่ามะเดื่อน้อย ท่ากระเสริม น้ำพอง
77 โรงเรียนบ้านหนองแสง ท่ากระเสริม น้ำพอง
78 โรงเรียนบ้านห้วยเสือเต้น น้ำพอง น้ำพอง
79 โรงเรียนน้ำพองพัฒนศึกษา รัชมังคลาภิเษก น้ำพอง น้ำพอง
80 โรงเรียนบ้านห้วยไผ่หนองโน น้ำพอง น้ำพอง
81 โรงเรียนบ้านด้วงหนองหญ้ารังกา น้ำพอง น้ำพอง
82 โรงเรียนน้ำพองภูริพัฒน์มิตรภาพที่ 94 น้ำพอง น้ำพอง
83 โรงเรียนโคกสูงประชาสรรพ์ น้ำพอง น้ำพอง
84 โรงเรียนโคกสูงกุดน้ำใส น้ำพอง น้ำพอง
85 โรงเรียนบ้านคำมืด น้ำพอง น้ำพอง 043260160
86 โรงเรียนบ้านหนองหารจาง น้ำพอง น้ำพอง
87 โรงเรียนมนตรีศึกษา น้ำพอง น้ำพอง
88 โรงเรียนน้ำพองประชานุกูล น้ำพอง น้ำพอง
89 โรงเรียนบ้านเพี้ยฟานโนนสวรรค์ บัวเงิน น้ำพอง
90 โรงเรียนบ้านหนองกุงขี้ควง บัวเงิน น้ำพอง
91 โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ บัวเงิน น้ำพอง
92 โรงเรียนคำบอนวิทยา บัวเงิน น้ำพอง
93 โรงเรียนเปรมติณสูลานนท์ บัวเงิน น้ำพอง
94 โรงเรียนบ้านโนนแดงโคกเล้า บัวเงิน น้ำพอง
95 โรงเรียนบ้านดงเย็น บัวเงิน น้ำพอง
96 โรงเรียนบ้านนาฝายเหนือ บัวเงิน น้ำพอง
97 โรงเรียนบ้านคำจั่น(ปาสานะเตนุสรณ์) บัวเงิน น้ำพอง
98 โรงเรียนบ้านหนองแวง บัวเงิน น้ำพอง
99 โรงเรียนชุมชนบ้านบัวใหญ่ บัวใหญ่ น้ำพอง 043-450885
100 โรงเรียนบ้านคำม่วมดงเย็น บัวใหญ่ น้ำพอง
101 โรงเรียนบ้านคอกคีแสนตอ บัวใหญ่ น้ำพอง
102 โรงเรียนบ้านโนนหัวช้าง บัวใหญ่ น้ำพอง
103 โรงเรียนกู่สว่างสามัคคี บัวใหญ่ น้ำพอง
104 โรงเรียนบ้านสำโรง บ้านขาม น้ำพอง
105 โรงเรียนบ้านเหล่าใหญ่ประชานุกูล บ้านขาม น้ำพอง
106 โรงเรียนบ้านหัวดง บ้านขาม น้ำพอง
107 โรงเรียนพระธาตุขามแก่น บ้านขาม น้ำพอง
108 โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย บ้านขาม น้ำพอง
109 โรงเรียนบ้านสองคอนศิริคุรุราษฎร์ บ้านขาม น้ำพอง
110 โรงเรียนบ้านโนนเชือก บ้านขาม น้ำพอง
111 โรงเรียนบ้านนาขาม พังทุย น้ำพอง
112 โรงเรียนบ้านดงเรือง พังทุย น้ำพอง
113 โรงเรียนพังทุยพัฒนศึกษา พังทุย น้ำพอง
114 โรงเรียนบ้านหัวบึง พังทุย น้ำพอง
115 โรงเรียนบ้านโสกม่วง พังทุย น้ำพอง
116 โรงเรียนบ้านกุดพังทุย พังทุย น้ำพอง
117 โรงเรียนบ้านหินลาด พังทุย น้ำพอง
118 โรงเรียนบ้านสระกุด ม่วงหวาน น้ำพอง
119 โรงเรียนม่วงหวานพัฒนศึกษา ม่วงหวาน น้ำพอง
120 โรงเรียนบ้านโนนพยอม ม่วงหวาน น้ำพอง
121 โรงเรียนบ้านห้วยหินลาด ม่วงหวาน น้ำพอง
122 โรงเรียนบ้านโนนศรีสวัสดิ์ ม่วงหวาน น้ำพอง
123 โรงเรียนบ้านคำแก่นคูณ ม่วงหวาน น้ำพอง
124 โรงเรียนบ้านม่วงหวาน ม่วงหวาน น้ำพอง
125 โรงเรียนบ้านวังชัย วังชัย น้ำพอง
126 โรงเรียนอนุบาลขวัญรัตน์ วังชัย น้ำพอง
127 โรงเรียนบ้านวังเกิ้ง วังชัย น้ำพอง
128 โรงเรียนบ้านเสียวโคกกลาง วังชัย น้ำพอง (043) 431108
129 โรงเรียนบ้านสร้างแซ่งวังถั่ว วังชัย น้ำพอง
130 โรงเรียนน้ำพองศึกษา วังชัย น้ำพอง
131 โรงเรียนดงมันพิทยาคม สะอาด น้ำพอง
132 โรงเรียนบ้านสะอาดหนองเรือ สะอาด น้ำพอง
133 โรงเรียนบ้านหนองอ้อโคกสว่าง สะอาด น้ำพอง
134 โรงเรียนบ้านคำบง สะอาด น้ำพอง 043-461264
135 โรงเรียนบ้านดงมัน สะอาด น้ำพอง
136 โรงเรียนบ้านนาศรีดงเค็ง สะอาด น้ำพอง
137 โรงเรียนอนุบาลพูนสวัสดิ์ หนองกุง น้ำพอง 043-431272
138 โรงเรียนบ้านนาคู หนองกุง น้ำพอง
139 โรงเรียนน้ำพอง หนองกุง น้ำพอง
140 โรงเรียนชุมชนหนองกุงวิทยา หนองกุง น้ำพอง
141 โรงเรียนบ้านบึงกลาง หนองกุง น้ำพอง
142 โรงเรียนบ้านโสกแสง หนองกุง น้ำพอง
143 โรงเรียนบ้านนาเรียง หนองกุง น้ำพอง
144 โรงเรียนบ้านทรัพย์สมบูรณ์โนนอินทร์แปลง ทุ่งโป่ง อุบลรัตน์
145 โรงเรียนบ้านหนองผือหนองปลาเฒ่า ทุ่งโป่ง อุบลรัตน์
146 โรงเรียนบ้านทุ่งโป่ง ทุ่งโป่ง อุบลรัตน์
147 โรงเรียนห้วยยางวิทยาสรรพ์ ทุ่งโป่ง อุบลรัตน์
148 โรงเรียนหนองขามพิทยาคม นาคำ อุบลรัตน์
149 โรงเรียนกุดกระหนวน นาคำ อุบลรัตน์
150 โรงเรียนบ้านหนองขามหนองแวงบ้านเล้า นาคำ อุบลรัตน์
151 โรงเรียนนาคำพิทยาสรรพ์ นาคำ อุบลรัตน์
152 โรงเรียนบ้านกุดเชียงมี บ้านดง อุบลรัตน์ 043260728
153 โรงเรียนบ้านหนองแต้ บ้านดง อุบลรัตน์ 043-260398
154 โรงเรียนบ้านทรัพย์ภูพาน บ้านดง อุบลรัตน์
155 โรงเรียนบ้านห้วยทรายศึกษา บ้านดง อุบลรัตน์
156 โรงเรียนบ้านขุนด่าน บ้านดง อุบลรัตน์
157 โรงเรียนบ้านดง(บึงไทรวิทยาคาร) บ้านดง อุบลรัตน์
158 โรงเรียนบ้านบ่อ บ้านดง อุบลรัตน์
159 โรงเรียนบ้านโคกกลางหนองไหลพิทยาสรรพ์ ศรีสุขสำราญ อุบลรัตน์ 081 - 392 - 4222, 043 - 210 - 807
160 โรงเรียนบ้านหนองแสงน้อย ศรีสุขสำราญ อุบลรัตน์
161 โรงเรียนบ้านโนนศิลาราศรี ศรีสุขสำราญ อุบลรัตน์
162 โรงเรียนบ้านศาลาดินห้วยเตย ศรีสุขสำราญ อุบลรัตน์
163 โรงเรียนบ้านศรีสุขสำราญ ศรีสุขสำราญ อุบลรัตน์
164 โรงเรียนบัวแก้วพิทยาคม ศรีสุขสำราญ อุบลรัตน์
165 โรงเรียนอนุบาลอุบลรัตน์ เขื่อนอุบลรัตน์ อุบลรัตน์
166 โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์เก่าข่า เขื่อนอุบลรัตน์ อุบลรัตน์
167 โรงเรียนอนุบาลศิวิไลย์ เขื่อนอุบลรัตน์ อุบลรัตน์
168 โรงเรียนบ้านโนนจิก เขื่อนอุบลรัตน์ อุบลรัตน์
169 โรงเรียนบ้านภูคำเบ้า เขื่อนอุบลรัตน์ อุบลรัตน์
170 โรงเรียนโรงเรียนบ้านพระบาทท่าเรือ เขื่อนอุบลรัตน์ อุบลรัตน์ 043446104
171 โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม เขื่อนอุบลรัตน์ อุบลรัตน์
172 โรงเรียนคงฤทธิ์ศึกษาการ เขื่อนอุบลรัตน์ อุบลรัตน์
173 โรงเรียนบ้านโคกสว่าง โคกสูง อุบลรัตน์
174 โรงเรียนโคกสูงใหญ่วิทยา โคกสูง อุบลรัตน์
175 โรงเรียนบ้านคำบอนคุรุราษฎร์บำรุง โคกสูง อุบลรัตน์ 0807287371
176 โรงเรียนพูวัดพิทยาคม โคกสูง อุบลรัตน์
177 โรงเรียนเขาสวนกวางวิทยานุกูล คำม่วง เขาสวนกวาง
178 โรงเรียนบ้านโนนสง่า คำม่วง เขาสวนกวาง
179 โรงเรียนบ้านโนนทองห้วยบาก คำม่วง เขาสวนกวาง
180 โรงเรียนบ้านนาอ่างทอง คำม่วง เขาสวนกวาง
181 โรงเรียนบ้านคำม่วง คำม่วง เขาสวนกวาง
182 โรงเรียนบ้านดงเรืองประชาสรรพ์ คำม่วง เขาสวนกวาง
183 โรงเรียนบ้านทางพาดเขาสวนกวาง คำม่วง เขาสวนกวาง
184 โรงเรียนศรีเมืองแอม ดงเมืองแอม เขาสวนกวาง
185 โรงเรียนบ้านคำแคนคำเจริญ ดงเมืองแอม เขาสวนกวาง
186 โรงเรียนบ้านหนองคู ดงเมืองแอม เขาสวนกวาง
187 โรงเรียนบ้านดงบังคุรุราษฎร์บำรุง ดงเมืองแอม เขาสวนกวาง
188 โรงเรียนบ้านห้วยยางสะอาด ดงเมืองแอม เขาสวนกวาง
189 โรงเรียนทุ่งบ่อวิทยา ดงเมืองแอม เขาสวนกวาง
190 โรงเรียนบ้านคำสมบูรณ์ ดงเมืองแอม เขาสวนกวาง
191 โรงเรียนบ้านโนนน้ำผึ้ง ดงเมืองแอม เขาสวนกวาง
192 โรงเรียนบ้านโคกสูงสะอาด ดงเมืองแอม เขาสวนกวาง
193 โรงเรียนดงบังวิทยายน ดงเมืองแอม เขาสวนกวาง
194 โรงเรียนหนองแวงเรือประชาศึกษา ดงเมืองแอม เขาสวนกวาง
195 โรงเรียนบ้านขามป้อมดงเย็น นางิ้ว เขาสวนกวาง
196 โรงเรียนบ้านแสงสว่าง นางิ้ว เขาสวนกวาง
197 โรงเรียนบ้านนางิ้วนาโพธิ์ นางิ้ว เขาสวนกวาง
198 โรงเรียนนางิ้ววิทยาสรรค์ นางิ้ว เขาสวนกวาง
199 โรงเรียนบ้านนาง้อง นางิ้ว เขาสวนกวาง
200 โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ประชารัฐรังสรรค์ นางิ้ว เขาสวนกวาง
201 โรงเรียนบ้านคำนางปุ่ม เขาสวนกวาง เขาสวนกวาง
202 โรงเรียนชุมชนเขาสวนกวาง เขาสวนกวาง เขาสวนกวาง
203 โรงเรียนอนุบาลนันทกฤช เขาสวนกวาง เขาสวนกวาง
204 โรงเรียนบ้านโนนสว่างหนองตะนา เขาสวนกวาง เขาสวนกวาง
205 โรงเรียนบ้านนาค้อ เขาสวนกวาง เขาสวนกวาง
206 โรงเรียนสองห้องประชาบำรุง เขาสวนกวาง เขาสวนกวาง
207 โรงเรียนบ้านป่าหวายนั่งราษฎร์บำรุง เขาสวนกวาง เขาสวนกวาง
208 โรงเรียนอนุบาลทันวิทยา เขาสวนกวาง เขาสวนกวาง
209 โรงเรียนบ้านโคกกลางนาล้อม โนนสมบูรณ์ เขาสวนกวาง
210 โรงเรียนบ้านหัวฝายประชานุกูล โนนสมบูรณ์ เขาสวนกวาง
211 โรงเรียนบ้านคำป่าก่อ โนนสมบูรณ์ เขาสวนกวาง
212 โรงเรียนบ้านป่าเปือย โนนสมบูรณ์ เขาสวนกวาง
213 โรงเรียนบ้านโนนหัวช้าง โนนสมบูรณ์ เขาสวนกวาง
214 โรงเรียนชุมชนโนนสมบูรณ์ โนนสมบูรณ์ เขาสวนกวาง
215 โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์ชัย โนนสมบูรณ์ เขาสวนกวาง